Modlita za Światowe Dni Młodzieży w Madrycie [link]

sdmmadrytPrzygotowanie do uczestnictwa w Światowych Dniach Młodzieży, to nie tylko kwestia zorganizowania wyjazdu i pobytu w Hiszpanii ale równolegle przygotowanie duchowe. Jest to czas pogłębiania swojej wiary i osobistej relacji z Bogiem. Tym właśnie różnią się Światowe Dni Młodzieży od zwykłych wyjazdów turystycznych, że pozwalają doświadczyć czegoś więcej, bardziej odkryć tajemnicę dobrego Boga. Każdy z nas dysponuje wyjątkowym darem modlitwy, który w dowolnej chwili może ofiarować w konkretnej intencji. O mocy i cudownych skutkach wytrwałej modlitwy potwierdza wiele scen z Ewangelii.

Dlatego zapraszamy Cię, abyś ofiarował/a swoją modlitwę w intencji XXVI Światowych Dni Młodzieży w Madrycie, pamiętając w niej w sposób szczególny o Ojcu Świętym Benedykcie XVI, z inicjatywy którego przygotowywane jest to spotkanie, o organizatorach oraz wszystkich młodych pragnących wyjechać do Madrytu.

Prosimy o modlitwę zarówno osoby młode jak i starszych, osoby indywidualne oraz grupy i wspólnoty. Każdy z Was może włączyć się w to wspólne dzieło i wpisać się w ten sposób w szczególną STREFĘ MODLITWY. Za każdy jej wymiar – z serca – dziękujemy!!! Strefa modlitwy
Krajowe Biuro Organizacyjne Światowych Dni Młodzieży

Leave a Reply