Modliliśmy się za misjonarzy

Podczas wieczornej Mszy Świętej koncelebrowanej, modliliśmy się za misjonarzy i misjonarki pochodzące z naszej gnieźnieńskiej archidiecezji. Za wszystkich, którzy ewangelizują na świecie o światło Ducha Świętego, potrzebne łaski i siły do głoszenia Dobrej Nowiny o Chrystusie. Po Eucharystii ks. Piotr wygłosił konferencję dotyczącą historii misji w archidiecezji. Przybliżył też sylwetki księży i osób świeckich posługujących dziś na świecie, jak również tych, którzy zakończyli swoje ziemskie pielgrzymowanie.