Modliliśmy się o świętość kapłanów

W piątek po Oktawie Bożego Ciała w Kościele obchodzona jest Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Z inicjatywy papieża Św. Jana Pawła II dzień ten jest obchodzony jako dzień modlitw o świętość kapłanów.

W jednym z listów kierowanych do kapłanów na Wielki Czwartek w 1995r., Jan Paweł II wyraził pragnienie, aby właśnie w tym dniu modlić się szczególnie mocno o świętość tych, którzy z ludu wzięci dla ludu są ustanowieni. W naszej parafii nie zabrakło zatem modlitwy w tej intencji, jednak modliliśmy się nie tylko o świętość kapłanów, lecz także o świętość życia każdego z nas. W naszej świątyni wybrzmiało gorliwe wołanie wszystkich modlących się i wołających z pokorą: ,,Jezu cichy i pokornego serca. Uczyń serca nasze według Serca Twego”. Niech Chrystus Zbawiciel przepełnia nasze serca dobrocią i miłością swoją.