Młodzi – spotkanie z Maryją

Oto Matka twoja. – J 19,26-27

Maryja chce otaczać opieka także, a może nawet przede wszystkim ludzi młodych, dlatego drugiego dnia Nawiedzenia przed obliczem Matki Bożej sprawowana była Eucharystia dla młodzieży. Przewodniczył jej neoprezbiter ks. Marcin Wawrzyniak a słowo do młodych wygłosił ks. Przemysław Robaszkiewicz. W Mszy Świętej uczestniczyli także młodzi, którzy w tym roku przyjęli sakrament bierzmowania. Prosili Matkę Bożą o umocnienie w dawaniu świadectwa wiary w codzienności. 

Ks. Adam jako dekanalny duszpasterz młodzieży zawierzył młodzież z parafii i całego dekanatu Matce Bożej.

Módlmy się za ludzi młodych aby nigdy nie utracili wiary i w swoim życiu czerpali wzór z Maryi.