Młodzi otrzymali Ducha Świętego!

Przyjdź Duchu Święty, ja pragnę. O to dziś błagam Cię. Przyjdź w swojej mocy i sile. Radością napełnij mnie. Przyjdź jako Mądrość do dzieci. Przyjdź jak ślepemu wzrok. Przyjdź jako moc w mej słabości. Weź wszystko, co moje jest. 
DSC07927-3

25 maja grupa młodzieży otrzymała Sakrament Bierzmowania z rąk Jego Ekscelencji Ks. Biskupa Bogdana Wojtusia. Była to młodzież z parafii Św. Jerzego i Św. Jadwigi w Kłecku oraz z parafii NMP Królowej Polski ze Świniar.

Do tej ważnej chwili w życiu młodzież przygotowywała się pod przewodnictwem ks. Damiana Woźniaka – wikariusza kłeckiej parafii. Kandydaci do Sakramentu Bierzmowania uczestniczyli Mszach Świętych, w nabożeństwach różańcowych, w Drogach Krzyżowych, rekolekcjach oraz cyklicznych spotkaniach przyczyniających się do pogłębienia wiedzy na temat sakramentu.

Aby w pełni uczestniczyć w Eucharystii, w poniedziałek (23 maja) młodzież wraz z rodzinami przystąpiła do Sakramentu Pojednania.

Uroczysta Msza Święta, pod przewodnictwem ks. Biskupa Bogdana Wojtusia rozpoczęła się o godzinie 18.00. Po przywitaniu ks. Biskupa rodzice w osobach p. Iwony Kwapiszewskiej oraz p. Piotra Szyszko poprosili o udzielenie Sakramentu Bierzmowania ich dzieciom. Prośbę o udzielenie sakramentu skierował też ks. kan. Mirosław Kędzierski. Na pytanie ks. Biskupa czego oczekują przyjmując Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej, młodzież odpowiedziała, że pragnie aby Duch Święty umocnił ich do wyznawania wiary i postępowania według jej zasad.

Na zakończenie Eucharystii młodzi podziękowali ks. Biskupowi za udzielenie sakramentu. Słowa podziękowania zostały skierowane też do ks. Proboszcza Mirosława Kędzierskiego, ks. Proboszcza Marka Pachowicza oraz do ks. Damiana za trud jaki włożyli w przygotowanie ich do Sakramentu Bierzmowania.

Po zakończeniu uroczystości młodzież otrzymała drobny upominek na pamiątkę tego ważnego dnia (domowa kropielnica). Było też wspólne zdjęcie wraz z ks. Biskupem.

Leave a Reply