Misyjny Październik

W związku z ogłoszeniem przez papieża Franciszka października nadzwyczajnym miesiącem misyjnym pragniemy włączyć się w akcję organizowaną przez fundację Redemptoriss Missio ,,Opatrunek na ratunek.” Głównym celem tej akcji jest zebranie bandaży (dziane, elastyczne), gazy (jałowe, niejałowe), kompresów (jałowe, niejałowe), plastrów opatrunkowych, rękawiczek gumowych, waty, środków do dezynfekcji ran (tylko w proszku!). Będzie można je złożyć do kosza ustawionego w kaplicy.