Matki Bożej Gromnicznej

Moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego, Izraela.

W Święto ofiarowania Pańskiego w naszej parafii zostały odprawione msze święte o godzinie 7:00; 10:00; 16:00; 18:00. Na każdej z nich zostały poświęcone świece, które według tradycji nazywamy „gromnicami„. Dzisiejsze święto jest też nazywane Świętem Matki Bożej Gromnicznej.

Dziś także przypada Dzień Życia Konsekrowanego – kiedy to w modlitwach pamiętamy o osobach poświęconych służbie Bogu. Ich wszystkich, a szczególnie Siostry Służebniczki Maryi z naszej parafii, polecajmy modlitwie, prosząc o potrzebne łaski i obfitość Bożego miłosierdzia.