Ku czci Św. Cecylii

W minioną niedzielę 25 listopada, po wieczornej Mszy Św., odbył się w naszej parafii koncert organowy. Głównym wykonawcą klasycznych utworów organowych, które rozbrzmiewały w murach naszej świątyni, była Pani Paulina Bartkowiak. Pani Paulina brała udział w licznych krajowych i międzynarodowych konkursach organowych, dlatego z tym większą radością przyjęliśmy Ją w naszej parafii. Koncert był przedłużeniem liturgicznego wspomnienia Św. Cecylii patronki muzyki kościelnej. Pragniemy jeszcze raz serdecznie podziękować Pani Paulinie za ucztę duchową i estetyczną, którą nam ,,zaserwowała”, a także naszej Pani Organistce za codzienne animowanie śpiewu w naszej świątyni i życzymy Obydwu Organistkom mocy z wysoka tak bardzo potrzebnej w wypełnianiu Ich zaszczytnej i niezwykle odpowiedzialnej posługi!