Krzyż – znak miłości Boga do człowieka.

Krzyż, największy na świecie znak hańby, stał się największym na świecie znakiem miłości. Miłości Boga do człowieka. 

Wielki Piątek – dzień bez Mszy Świętej, dzień ogołocenia. Jezus ogołocił się ze wszystkiego, wszystko mu zabrano, uczynił to dla nas. Krzyż, to nie gloryfikacja cierpienia, to gloryfikowanie miłości, która tak się właśnie wyraziła. Krzyż, to obraz miłości, która nie cofnie się przed niczym, nawet przed największymi ofiarami.

Wielkopiątkowej liturgii przewodniczył ks. Adam Piechowiak. We wspólnej modlitwie uczestniczyli również: ks. kan. Mirosław Kędzierski, kl. Adam, służba liturgiczna oraz licznie zgromadzeni wierni. W swojej homilii ks. Adam mówił:

Bóg nie karze, Bóg kocha, Bóg bierze karę z nasze grzechy na siebie samego i o tym przypomina nam krzyż. Bóg jest zawsze z nami, o tym przypomina nam krzyż. Bóg nigdy nas nie zostawia, nawet w tych chwilach najtrudniejszych, jest z nami także podczas cierpienia. O tym też przypomina nam krzyż.

Bracie, Siostro gdy będzie Ci źle, gdy trud życia będzie zbyt ciężki, spójrz na krzyż, przytul się do krzyża, bo Bóg jest zawsze z Tobą.

Wielki Piątek jest dniem pełnym smutku,  jednocześnie jest najwłaściwszym dniem dla obudzenia na nowo naszej wiary, dla umocnienia naszej nadziei i odwagi niesienia przez każdego swego krzyża z pokorą, ufnością i zdaniem się na Boga, mając przy tym pewność wsparcia przez Niego i Jego zwycięstwa. Na tajemnicę Wielkiego Piątku powinniśmy patrzeć przez brzask poranka Wielkiej Nocy. Te dni stanowią całość, są świadectwem, że to nie zło jest wieczne – ale dobro, śmierć zostaje zwyciężona przez życie, fałsz – przez prawdę, noc – przez dzień.