Krzyż dla Powstańca Wielkopolskiego

rysunek1Idąc za przykładem innych miast Wielkopolski, postanowiliśmy uhonorować mogiły walecznych powstańców, biorących  udział w zwycięskim Powstaniu Wielkopolskim. Inicjatorem tej akcji jest p. Sławomir Rogalski, wnuk por. Edmunda Rogalskiego, dowódcy Kłeckiej Kompanii.W związku prowadzonymi przygotowaniami, prosimy o zgłaszanie miejsc pochówku Powstańców Wielkopolskich, znajdujących się na terenie Gminy Kłecko. Każdy nagrobek zostanie odznaczony repliką Odznaki Wielkopolskiego Krzyża Powstańczego. Prosimy o informację pod adresem [email protected]. Podobną akcję odznaczania nagrobków powstańczych z powodzeniem prowadzi miasto Jarocin.

Leave a Reply