Króluj nam Chryste!

Króluj nam Chryste! – Zawsze i wszędzie! To pozdrowienie powszechnie używane przez członków Liturgicznej Służby Ołtarza. Liturgiczne zakończenie roku, które łączy się z uroczystością Chrystusa Króla Wszechświata, to wyjątkowy czas dla tych wszystkich, którzy podejmują w swoim życiu służbę Bogu, Kościołowi i wspólnocie parafialnej- to najogólniej mówiąc święto ,,ministrantów”. W tym szczególnym dniu przypominają sobie oni o tym, Komu służą i dlaczego? Dają temu wyraz poprzez uroczysty akt odnowienia przyrzeczeń ministranckich oraz przyjęcie do swojego grona nowych kolegów. Jesteśmy dumni z faktu, że grupa naszych ministrantów powiększyła się w  tym roku o dwóch nowych kandydatów i jednego ministranta. Módlmy się za nich, aby wytrwali w swoich dobrych pragnieniach, aby nie zagasł w nich młodzieńczy zapał i gorliwość, aby swoim świadectwem pociągali innych do służby i pomagali nam pięknie przeżywać liturgię. Nade wszystko zaś prośmy o to, aby Chrystus zawsze królował w ich życiu i by nigdy nie zabrakło ich godnych następców. Dopełniając radości wspólnego świętowania wszyscy ministranci po południu wyjechali do kina na seans filmowy oraz małe co nieco w powszechnie lubianej ,,jadłodajni”.