Krok w krok za Świętą Jadwigą!

Wszyscy jesteśmy zaproszeni do świętości, pytanie tylko kiedy na to zaproszenie odpowiemy?! W tym zdaniu można streścić słowa homilii wygłoszonej przez ks. Ryszarda Gilasa proboszcza par. p.w. Św. Mikołaja w Sławnie,który w tym roku był sumistą odpustowym, przewodniczącym liturgii ku czci Św. Jadwigi, patronki naszej parafii. Ks. Ryszard w słowie skierowanym do nas podczas uroczystej Mszy św. przybliżył wszystkim zgromadzonym postać Św. Jadwigi, a także postacie duchowo związane z Jej osobą takie jak Św. Jana Pawła II, czy Św. Maksymiliana Marii Kolbe. Kaznodzieja odpustowy, odwołując się do tych świadków Bożej miłości, którzy zaufali swojemu Stwórcy i dali się Jemu poprowadzić, zachęcał nas do tego, abyśmy i my nie lękali się budować z Bogiem więzi przyjaźni i nieustannie patrzyli w Niebo, które jest celem naszej ziemskiej pielgrzymki. Przez pełne ofiarności, wyrzeczenia poświęcenia życie wspominani Święci pokazują nam nieustanie, że można żyć Miłością i dla Miłości, że tak trzeba! Zapraszają nas Oni nieustannie do tego, abyśmy i my tę drogę spróbowali podjąć. Nie trzeba się jej obawiać, lecz trzeba na nią z nadzieją wkroczyć, jeśli chce się dobrze przeżyć swoje życie i zdobyć prawdziwe szczęście. Zatem odwagi i do przodu! W imię Boże!