Konkurs

Przedstawiamy pierwsze pytania w naszym parafialnym konkursie.

Klasy I – III I TYDZIEŃ:
1. Wymień 3 Osoby Trójcy Świętej.
2. Dokończ zdanie : Bóg Ojciec jest Stworzycielem ………………………….
3. Jak w modlitwie „Wierzę w Boga” nazywana jest Mama Pana Jezusa?

Odpowiedzi na zadane pytania znajdziesz w modlitwie „Wierzę w Boga” nazywanej inaczej „Składem Apostolskim”. Życzymy wytrwałości w poszukiwaniu

Klasy IV – VI ( i starsze): I TYDZIEŃ:
1. Której Osobie Boskiej przypisuje się określenie: „wszechmogący” ?
2. Napisz fragment o chwale Pana Jezusa.
3. Wymień 3 Osoby Trójcy Świętej.

Kartki z odpowiedziami należy podpisać i oddać w szkole katechecie do 5.10.2012 r. (piątek)

Odpowiedzi na zadane pytania znajdziesz w modlitwie „Wierzę w Boga” nazywanej inaczej „Składem Apostolskim”. Życzymy wytrwałości w poszukiwaniu 

Leave a Reply