Kończymy Rok Życia Konsekrowanego, kilka słów o…

xDokładnie z woli papieża Franciszka od pierwszej niedzieli Adwentu 2014 (30 listopada) roku do Ofiarowania Pańskiego 2016 roku (2 lutego)  w całym Kościele trwał Rok Życia Konsekrowanego. Był on przeżywany pod hasłem: „Ewangelia, proroctwo, nadzieja – życie konsekrowane w Kościele dzisiaj”. Czy wiedziałeś/aś o tym?

DSCN2121
S. Rozalia (s. przełożona)

Dzień 2 lutego jest świętem Ofiarowania Pańskiego. Wierni w ten dzień gromadzą się w świątyniach, aby wspominać wydarzenie przedstawienia Bogu dzieciątka Jezus. Święto to swymi korzeniami sięga już IV wieku. Pierwsze wzmianki znajdziemy w pamiętniku pątniczki Egerii, która będąc w Ziemi Świętej opisała obchody wspomnianego wydarzenia. Musimy nadmienić, że jest to także dzień poświęcony osobom konsekrowanym – siostrom i braciom zakonnym.  W minionym czasie przeżywaliśmy Rok Życia Konsekrowanego, który ogłosił papież Franciszek.

DSCN2110
s. Wenancja

Ogłaszając ten Rok w listopadzie 2013 r. papież powiedział:

„życie konsekrowane jest złożone, jest pełne łaski ale i grzeszności. W tym roku pragniemy uznać i wyznać nasze słabości, pragniemy też z mocą pokazać światu ile wśród nas jest świętości i żywotności. Jak wiele jest świętości ukrytej w naszych domach, klasztorach, ale przez to nie mniej owocnej, która sprawia, że konsekrowani są „żywymi ikonami Boga” po trzykroć Świętego.

DSC04000
s. Dorota

Dzisiaj w całym kościele kończymy Rok Życia Konsekrowanego, w którym wszyscy byliśmy zaproszeni do przeżywania go jako daru łaski Pana, do odkrywania tego jak piękna i zarazem wymowna jest obecność oraz misja powołanych zakonników. Dlatego skierujmy serca ku naszym siostrom Służebniczkom, które od wielu lat oddają swoje serce na wyłączną służbę Panu i bliźnim. Niech naszym podziękowaniem będzie także modlitwa w ich intencji. To będzie najpiękniejszy dowód naszej wdzięczności za wszystkie godziny spędzone w kaplicy na modlitwie za nas, nasze rodziny i naszą wspólnotę parafialną.

Sprawa powołań… Trochę statystyk… I jak to wygląda dzisiaj w naszym Kościele?

Na podstawie statystyk Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań można powiedzieć, że odnotowany został spadek powołań męskich zarówno diecezjalnych, jak zakonnych. Jeszcze kilka lat temu liczba zgłaszających się na pierwszy rok była prawie niezmienna od 10 lat. Ale ostatnie lata budzą coraz większy niepokój. Należy też pamiętać, że spośród rozpoczynających formację na pierwszym roku do święceń dochodzi ok. 60 procent, a nieraz tylko połowa.

W dziedzinie powołań dziewcząt do zgromadzeń zakonnych można zauważyć duży spadek chętnych do życia konsekrowanego. Na przykład w roku 2000 do zgromadzeń czynnych wstąpiło 721 kandydatek, a do zgromadzeń klauzurowych 115, a w 2005 odpowiednio 534 i 67. Na kolejnym etapie formacji, czyli w postulacie w tych samych latach, czyli w 2000 było 666 w zgromadzeniach czynnych i 82 w klauzurowych, a w 2005 odpowiednio 429 i 54 dziewcząt. Natomiast pierwszy rok nowicjatu podjęło w 2000 roku w zgromadzeniach czynnych 557, w klauzurowych 65, a w 2005 roku odpowiednio 315 i 47 nowicjuszek. W zestawieniu widzimy jak w przeciągu pięciu lat zmniejszają się liczby powołań żeńskich: od 721 do 534; 666 do 429, czy 557 do 315.

Niech dzisiejszy dzień będzie przeżywany w duchu przebłagania za grzechy całego świata, uwielbienia za dzieło naszego odkupienia i narodzenie Jezusa oraz dziękczynienia za wszystkie stany i powołania.

Leave a Reply