Kolejna katecheza ks. prof. Pawła Podeszwy

«Weź twego syna jedynego, którego miłujesz, Izaaka, idź do kraju Moria i tam złóż go w ofierze na jednym z pagórków, jakie ci wskażę».

To zdanie było motywem przewodnim dzisiejszej katechezy w ramach Szkoły Słowa Bożego, którą rozpoczęła Msza Święta koncelebrowana o godz. 18:00. Na spotkanie z ks. prof. Pawłem Podeszwą przybyło około 50 osób w tym członkowie Akcji Katolickiej działającej w naszej parafii. Pierwsza część wykładu pokazała jak dzieli się Stary i Nowy Testament, jak podzielone są poszczególne księgi biblijne i jakie jest ich znaczenie. Natomiast w drugiej części ks. Profesor omówił znaczenie typologii biblijnej jako metody interpretacji Biblii polegającej na wyszukiwaniu analogii między osobami i sytuacjami w Starym i Nowym Testamencie. Przykładem była historia Abrahama, który miał złożyć swojego syna Izaaka w ofierze Panu Bogu, jako zapowiedź życia i śmierci Jezusa Chrystusa.