Kłecko takie już jest!

Coraz mniej świadków okresu, który zapisał się czarnymi zgłoskami na kartach historii naszego kraju, żyje wśród nas. Pamięć o wydarzeniach z okresu II wojny światowej jednak pielęgnowana jest na różne sposoby, szczególnie przez te miejscowości, na których najbardziej odcisnęły one swoje piętno. Tak też było 8 września 2019 roku w Kłecku – tego dnia odbył się drugi bieg pamięci poświęcony obrońcom naszej miejscowości, zbiórka krwi oraz otwarcie okolicznościowej wystawy.

W godzinach wieczornych, odbyła się uroczysta Msza Święta, której przewodniczył ks. kan. Mirosław Kedzierski. Po zakończeniu liturgii na rynku odbyła się rekonstrukcja historyczna, opowiadająca o zdarzeniach z pierwszych dni września 1939 roku w naszej miejscowości. Tuż po niej miał miejsce Apel Pamięci poświęcony pomordowanym mieszkańcom Kłecka i okolic. W uroczystościach wzięli udział przedstawiciele Parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej, przedstawiciele dowództwa 33. Powidzkiej Bazy Lotnictwa Transportowego, która nosi imię płk. pil. Wiktora Pniewskiego syna ziemi kłeckiej, przedstawiciele władz powiatowych, przedstawiciele władz naszej gminy, oraz rodziny cywilnych obrońców naszego miasteczka.

W pierwszych dniach września 1939 roku, Kłecko przeżywało chwile podobne do tych, jakie przeżywały inne wielkopolskie miasta i miasteczka, położone przy granicy z Trzecią Rzeszą. Wydawało się, że podzieli ono wspólny wojenny los z całą Wielkopolską.
Jednak w pierwszych dniach pamiętnego września, nastąpiły wydarzenia, które stały się złotą kartą w jego dziejach. Wprowadziły Kłecko do szeregu nielicznych miejscowości, godnych odznaczenia Virtuti Militari.
Starsi mieszkańcy pamiętający tamte czasy, podkreślali że temu co się stało nie należy nadmiernie się dziwić. Zwykli zawsze mówić, że tak musiało być ze względu na kłeckie tradycje. Przypominali czasy krzyżackie i rok 1331, walkę ze Szwedami z roku 1656, czasy Powstania Wielkopolskiego, w którym walczyła dzielna kompania pod dowództwem Edmunda Rogalskiego.
Więc i we wrześniu 1939 roku, musiało się stać to co się stało, bo Kłecko już takie jest….