Katechezy katedralne „Warto wiedziec”

Umiłowani w Chrystusie Panu.
Świat, w którym dane jest nam żyć, coraz szybciej się zmie-nia. Przemiany dokonujące się na naszych oczach sprawiają, że wielu ludzi wierzących czuje się dziś zagubionych. Potrzebujemy ciągle nowych źródeł światła, które będą nam pomagać w odkry-waniu właściwej drogi życia oraz zdobywaniu odpowiedzi na trudne pytania.
Pomocą w tym rozeznawaniu mogą stać się dla nas katechezy, które będą głoszone w katedrze gnieźnieńskiej. Moim pragnieniem jest, by właśnie to historyczne miejsce – sanktuarium pierwszego misjonarza ziem polskich, stało się współczesną amboną z której kontynuowane będzie nauczanie św. Wojciecha oraz realizowane dzieło nowej ewangelizacji. do której nieustannie zachęca nas papież Benedykt XVI.

Pragnę zaprosić wszystkich diecezjan, a zwłaszcza mieszkańców Gniezna i okolicy, do uczestnictwa w kateche-zach, które z początkiem marca będą głoszone w Bazylice Prymasowskiej, w każdy poniedziałek po wieczornej Mszy św., czyli ok. godz. 18.30.

Wszystkim uczestnikom katechez katedralnych z serca błogosła-wię

Ks. Józef Kowalczyk
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski

Program katechez katedralnych „Warto wiedzieć”

7 marca: Czy Polska jest państwem wyznaniowym?
(abp Józef Kowalczyk Prymas Polski)

14 marca: Kto wymyślił wy¬znanie wiary?
(ks. B. Czyżewski)

21 marca: Czy to ważne, w co wierzę? A może wszystkie religie są równe?
(ks. P. Kiejkowski)

28 marca: Mam prawo do dziecka! Kilka słów o in vitro
(ks. A. Bohdanowicz).

4 kwietnia: Jak Bóg „dykto¬wał” Bibkę?
(ks. P. Podeszwa)

11 kwietnia: Dowody na zmartwychwstanie Jezusa
(ks. P. Kiejkowski)

18 kwietnia: „Całowanie kości”, czyli o tym, czy kult re¬likwii ma sens
(ks. J. Stefański)

2 maja: Czy Kościołowi po¬trzebni są męczennicy?
(ks. B. Czyżewski)

9 maja: Festiwal prezentów, czyli jak zmarnować Pierwszą Komunię Świętą
(ks. A. Grzelak)

16 maja: Dlaczego Kościół wtrąca się do polityki?
(ks. T. Głuszak)

23 maja: Żydzi i chrześcijanie: obcy czy bracia?
(ks. W. Szczerbiński)

30 maja: Eutanazja odruch miłosierdzia?
(ks. A. Bohdanowicz)

6 czerwca: Jak mówić o Bo¬gu, żeby dzieci rozumiały?
(ks. W. Radecki)

13 czerwca: Dlaczego Msza Św. w niedzielę, nie w poniedzia¬łek? (ks. J. Stefański)

20 czerwca: Głos na wagę życia. Sumienie w Sejmie
(ks. M. Olczyk)

27 czerwca: Tajemnice katedry
(ks. J. Kasprowicz)

Leave a Reply