Katecheza ks. prof. Bogdana Czyżewskiego

Wszyscy bowiem musimy stanąć przed trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za uczynki dokonane w ciele, złe lub dobre. – 2 Kor 5,10

Dzisiejszy dzień w naszej parafii rozpoczął się odwiedzinami abp. Wojciecha Polaka, który modlił się z wiernymi podczas Mszy Świętej roratniej. Wieczorem natomiast gościliśmy ks. prof. Bogdana Czyżewskiego, który przybliżył nam kolejny artykuł wiary „Wierzę w Jezusa Chrystusa, który przyjdzie sądzić żywych i umarłych”. Ksiądz Profesor mówił o sądzie ostatecznym, przed którym stanie każdy z nas. Nasze życie będzie porównane do życia Chrystusa, na ile będziemy do Niego podobni. Wtedy będzie wiadomo czy nasze czyny prowadziły nas do Boga. Jednak nie powinniśmy się tego sądu bać, ponieważ Bóg jest miłosierny i będzie nas sądził z miłości, znajdując najmniejsze dobro, żeby za nie nas wynagrodzić.