Katecheza ks. prof. B. Czyżewskiego

Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary? Czego za dobrodziejstwa, którym nie masz miary? Kościół Cię nie ogarnie, wszędy pełno Ciebie: i w otchłaniach i w morzu, na ziemi i w niebie. – Jan Kochanowski

Wrzesień, to czas powrotów, nowych wyzwań. Dzieci i młodzież wróciły do szkół po odpoczynku wakacyjnym, skończył się czas urlopów, a przyszedł czas powrotu do codziennych obowiązków. Po intensywnych wakacjach do normalności wrócił rytm pracy parafii. Jednym z takich stałych punktów, który powrócił, to katechezy głoszone przez ks. prof. Bogdana Czyżewskiego z cyklu: „Wierzę w Boga…. Dlaczego wierze? Dziś ks. Bogdan przybliżył zgromadzonym kolejny artykuł wiary: „Wierze w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi”.

Katecheza jak zwykle bardzo ciekawa. W całości do wysłuchania na naszym parafialnym kanale You Tube.