Katecheza ks. prof. B. Czyżewskiego

Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście. – 1 Kor 3,16-17

Dziś w naszej archidiecezji przypada rocznica poświęcenia bazyliki prymasowskiej w Gnieźnie, a w naszej parafii gościł ks. prof. Bogdan Czyżewski z kolejną katechezą z cyklu: Wierzę w Boga… Dlaczego wierzę? Artykułem wiary, który dziś przybliżył nam ks. Profesor był: Wierzę w święty Kościół powszechny i świętych obcowanie. Co to znaczy, że Kościół jest powszechny? Mówiąc najogólniej, to znaczy, że Kościół dotyczy, obejmuje i przeznaczony jest dla wszystkich ludzi. Znaczy także, że Kościoła nie ma poza ludźmi, poza ich sercami; że mówiąc o Kościele nie myślimy o instytucji z jej zaletami, wadami, sprawnością bądź ociężałością; mówiąc o Kościele myślimy o wszystkich ludziach, którzy usiłują wytrwać w wierności Jezusowi i Jego nauce. Kościół powszechny jest prawdziwy, czyli przekonująco uobecnia w świecie obecność Chrystusa tylko wtedy, kiedy stanowi wspólnotę miłości z Bogiem i między sobą.