Kaplica św. Rocha w Kłecku [link]

meka bozaKłecko, będąc miasteczkiem  nie należącym do grona dużych aglomeracji miejskich, na przełomie XVIII i XIX w. posiadło aż cztery kościoły oraz kościół filialny w Kamieńcu. Może, to świadczyć, o zamożności kłeckich mieszczan, którzy  w znacznej mierze, byli fundatorami sakralnych budowli.  Informacje, o kłeckich świątyniach czerpiemy z publikacji ks. J. Dydyńskiego pt. Wiadomości historyczne o mieście Kłecku, w której zostały  zebrane i opracowne materiały znajdujące się w aktach kościelnych. więcej

Leave a Reply