Jasełka w „Promykach Dobra”

Dnia 19 grudnia b.r. w Świetlicy Bł. Edmunda odbyła się premiera nieco bajkowego przedstawienia jasełkowego dla rodziców dzieci, które występowały w jasełkach, a następnego dnia dla wszystkich dobroczyńców i zaproszonych gości, wśród których m.in. był Pan Burmistrz Adam Serwatka i Ks. Proboszcz Mirosław Kędzierski. Przedstawienie zostało przygotowane przez Siostrę Dorotę, Siostrę Józefę i Panią Bogumiłę, wzięło w nim udział 34 aktorów, a najmłodsza z nich miała zaledwie cztery miesiące. W pierwszej części dzieci przedstawiły, jak dziewczynka szła do małego Jezusa z darami, ale po drodze rozdała wszystko, co miała spotkanym ludziom i głodnym zwierzętom i z pustym plecakiem dotarła do stajenki. W drugiej części do Nowonarodzonego Zbawiciela przychodziły różne postacie z bajek, aby podziękować za miłość mamy i ojcowską troskę i złożyć swoje dary. Dla Promyków Dobra ( dzieci, które na co dzień korzystają ze świetlicy) jest to bardzo ważny dzień, ponieważ w ten sposób chcą wyrazić swoją wdzięczność za otrzymywane każdego dnia dobro i powiedzieć Wszystkim: BÓG ZAPŁAĆ.  Po przedstawieniu wszyscy podzielili się opłatkiem i spotkali się przy wigilijnym stole.  Na spotkanie przybył Święty Mikołaj, który obdarował dzieci prezentami. Dziękujemy wszystkim pomocnikom Świętego Mikołaja. 🙂

/Siostry Służebniczki Kłecko/