Inauguracja Akcji Katolickiej

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie ściśle współpracują z hierarchią kościelną w realizacji ogólnego celu apostolskiego Kościoła.

Podczas ubiegłorocznych spotkań synodalnych, można było usłyszeć głosy, że nie ma w naszej społeczności parafialnej duszpasterstwa dla ludzi dorosłych. Grupy ludzi, która rozmawiałaby o religii i działała na niwie parafialnej.  Odpowiedzią na ten głos, ma być powstająca w naszej parafii Akcja Katolicka. Czym więc jest Akcja Katolicka? Jest stowarzyszeniem powołanym przez papieża Piusa XI w roku 1928. Choć jako nazwa pojawia się już wcześniej w motu proprio Piusa X z roku 1903. Ten sam papież określił charyzmat stowarzyszenia i zasady organizacyjne. Jednak formalnie do życia powołał Akcję Katolicką Pius XI przedstawiając główne założenia stowarzyszenia w encyklice ,,Ubi arcano” w roku 1922. Ten sam papież w encyklice ,,Divini Redemptoris” wyznaczył jej zadania na rzecz budowania państwa sprawiedliwości społecznej opartej na nauczaniu Kościoła.

Dziś odbyło się pierwsze spotkanie Akcji Katolickiej, które rozpoczęła Msza Święta pod przewodnictwem ks. kan. Mirosława Kędzierskiego. Celem Akcji Katolickiej jest pogłębianie formacji chrześcijańskiej jej członków. W naszej wspólnocie parafialnej Akcja Katolicka będzie wspomagała różnego rodzaju akcje, pomagała w organizacji nabożeństw, wyjazdów, itp. Podczas spotkań omawiane będą sprawy organizacyjne, czytane i rozważane Pismo Święte pod opieka Księdza Asystenta, który równocześnie zapozna wszystkich z aktualnymi sprawami życia Kościoła. Wszystkich, którym leży na sercu dobro Kościoła i naszej parafii zapraszamy do włączenia się w działalność Akcji Katolickiej. Zebrania będą odbywały się, w każdy pierwszy czwartek miesiąca, a rozpoczynać je będzie Msza Święta o godz.18:00.