I Komunia Święta

Kolejna szczególna data w życiu naszej wspólnoty to 14 maja 2023 roku. Tego dnia o godzinie 11.00 odbyła się w naszym kościele parafialnym I Komunia Święta. W 49 małych sercach dzieci po raz pierwszy zagościł Pan Jezus pod postacią chleba i wina.

 

To wydarzenie jest wielką radością nie tylko samych dzieci, ich rodziców, chrzestnych i najbliższych, lecz również jest wielką radością całej wspólnoty parafialnej. Wszyscy otaczamy tych młodych chrześcijan nie tylko swoją życzliwością i serdecznością, lecz również modlitwą. Pragniemy również wspierać ich przykładem własnej wiary, przyglądając się z nadzieją i ufnością ,,wzrastającej przyszłości” Chrystusowego Kościoła.

Dokumenty Soboru Watykańskiego II mówią o eucharystii, że jest „źródłem i szczytem całego życia chrześcijańskiego” oraz „dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie”. Oznacza to, że dzieci z parafii św. Jerzego i Jadwigi w Kłecku otrzymały najpiękniejszy dar.
Uroczystej Mszy Świętej przewodniczył ks. kan. Mirosław Kędzierski, który skierował także do wszystkich słowo. Podkreślił w nim, że w sposób szczególny  „przez ten kolejny sakrament dzieci stały się przyjaciółmi Jezusa”. To przed nimi otworzyła się kolejna droga – droga życia Ciałem i Krwią Jezusa.