Historia Mieściska i okolic – odkryta na filmie [wideo]

Prezentujemy po raz pierwszy szerszej publiczności bardzo ciekawy film, który został zmontowany z kilku krótkich filmików przedstawiających historię miasta Mieściska. Najstarszy urywek filmu pochodzi prawdopodobnie z lat 40 XX w. i przedstawia pogrzeb ekshumowanych ofiar poległych pod Kłeckiem we wrześniu 1939 r.

Film zawiera następujące fragmenty:

– Uroczystości szkolne
– Pogrzeb ofiar spod Kłecka
– Kamień w rynku
– Budowa Domu Kultury, Przychodni
– Wycieczka do Biskupina
– Marsze, tańce, uczniowie
– Uroczystości Państwowe

Autorem filmu jest P. Telesfor Arkadiusz Pierzyński z Mieściska

Film został przekazany przez Urząd Gminy Mieścisko ks. kan. M. Kędzierskiemu – proboszczowi Parafii w Kłecku.

Leave a Reply