Gwiazda Kazachstanu

Wszyscy znamy bursztynowo-brylantową szatę wykonaną dla cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej jako wotum dziękczynne za życie i pontyfikat Jana Pawła II. Jej twórca, gdański artysta Mariusz Drapikowski, wykonał również największy bursztynowy ołtarz znajdujący się w bazylice św. Brygidy w Gdańsku. Teraz możemy podziwiać kolejną jego pracę. Drapikowski stworzył bowiem pentaptyk — ogromny, pięcioczęściowy ołtarz wykonany m.in. ze złota, kamieni szlachetnych i bursztynu, mający 7,5 m szerokości i 2,5 m wysokości. To przełożona na plastyczny i symboliczny język biblijna refleksja dotycząca miłosierdzia Bożego od Abrahama do czasów bł. Jana Pawła II. Mowa o „Gwieździe Kazachstanu”, przepięknym ołtarzu, będącym w istocie wielkim tabernakulum.  więcej

Leave a Reply