Duszpasterstwo charytatywne

Zespół charytatywny liczy 9 osób. Organizuje paczki świąteczne dla rodzin wielodzietnych oraz Parafialny Dzień Chorych. W ramach dnia chorych co roku organizowany jest wyjazd autokarami do jednej z parafii w dekanacie (co roku inna parafia). Tam sprawowana jest Msza św. i udzielany jest sakrament chorych. Po Mszy następuje powrót do Kłecka, gdzie w stołówce szkolnej Zespół przygotowuje spotkanie przy kawie i ciastku. Dzień chorych organizowany jest w miesiącu maju. Światowy dzień chorych przypadający w lutym ze względu na aurę jest terminem trudnym dla chorych i starszych parafian.