EUCHARYSTIA – DZIĘKCZYNIENIE – UCZTA MIŁOŚCI.

EUCHARYSTIA – DZIĘKCZYNIENIE-UCZTA MIŁOŚCI.

Oddajmy Jezusowi wszystko co jest w naszych sercach. Dzisiejszym tematem było, co jest dla nas ważniejsze; opinie Pana Boga – czy opinie drugiego człowieka. Do takiej refleksji zostaliśmy dzisiaj zaproszeni. Przed nami meta tej „sztafety”, finał wielu wyrzeczeń i trudów.

Ostatnia niedziela Adwentu, to też ostatni etap naszej „sztafety”. Przed nami meta – Boże Narodzenie. Mszę Świętą odprawił ks. Adam Piechowiak, a homilię wygłosił dk. Paweł Balicki. W swojej homilii mówił:

„W tej sztafecie oczekiwania na narodziny Jezusa Chrystusa największą gwiazdą z perspektywy duchowej, z perspektywy naszej wiary, daną nam przez Jezusa Chrystusa jest Jego Matka – Maryja. Mama Boga i Mama moja i Twoja (…) Pismo Święte jest czasami trudne, dlatego powinniśmy je bardziej medytować, koncentrować się na samym Bogu, niż na tych, którzy o Nim mówią – na księżach, katechetach, wychowawcach, rodzicach, dziadkach(…). Aby być najlepszym trzeba podjąć trud, wędrówkę, rozwój, nie uciekać, ale stawiać czoła wyzwaniom i gonić za marzeniami (…). Maryja wygrała, bo marzenia dzięki łasce Boga przekuła w rzeczywistość. My w tej sztafecie biegniemy po to, aby zadbać o łaskę jaką daje nam Pan Bóg. Biegniemy po łaskę narodzenia się Boga w naszym życiu.”

W żłobie rodzi się nowe życie – Boże Życie. To życie ma stać się słowem Boga, które zaniesiemy innym, które nas przemieni. Czy chcemy, aby to życie narodziło się w naszych dłoniach? Czy chcemy przyjąć Jezusa do swojego serca? Zastanówmy się, na której opinii nam zależy.