Dzień Zaduszny

„We wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych przychodzimy na cmentarz – miejsce spoczynku naszych przodków, aby modlić się na różańcu o życie wieczne dla nich”.

W naszej parafii tradycyjnie obok dodatkowych Mszy sprawowanych w tym dniu za naszych drogich zmarłych, odbyła się wieczorna procesja na cmentarzu. Modlitwę w tym wyjątkowym miejscu i przy niecodziennej aurze poprowadziła młodzież. Wraz z nią modlili się parafianie, którzy licznie przybyli na naszą nekropolię. Przechodząc alejkami kłeckiego cmentarza młodzież odmawiała z parafianami modlitwę różańcową. Tajemnice światła, które  rozważali to przypomnienie, że  Bóg objawia Siebie w Chrystusie. To rzeczywista tajemnica, a zarazem ogromny dar. Jezus sam powiedział do uczniów, że On i Ojciec są jednym i w innym miejscu, że kto zobaczył Jego, ten zobaczył i Ojca. Żywy Chrystus staje się dla nas Bratem. Dobroć Boga ukazała się w świetle Chrystusa. Każda z tajemnic jest objawieniem Królestwa Bożego, które nadeszło w osobie Jezusa, a uwieńczeniem jest Eucharystia, w której Chrystus daje siebie „aż do końca”. Wszyscy zgromadzeni wypraszali też Bożego miłosierdzia dla tych, którzy potrzebują oczyszczenia w miłości – doświadczają czyśćca, który jest przedsionkiem nieba.