Dzień Zaduszny na cmentarzu parafialnym

Uroczystość Wszystkich Świętych nie tylko przypomina nam o sensie naszego istnienia, czy ludzkiej przemijalności, ale również inicjuje czas intensywnej modlitwy w intencji zmarłych. Właśnie dlatego następnego dnia po tej wyjątkowej Uroczystości, w Dzień Zaduszny zgromadziliśmy się licznie na naszym parafialnym cmentarzu. We wspólnej modlitwie prowadzonej przez młodzież wypraszaliśmy Bożego miłosierdzia dla wszystkich, potrzebujących oczyszczenia w miłości – doświadczających czyśćca, który jest przedsionkiem nieba.