Dzień ustanowienia Eucharystii – Wielki Czwartek

DSC00022
Uroczyste wejście do kościoła

Wielki Czwartek kończy okres Wielkiego Postu i rozpoczyna Święte Triduum Męki i Zmartwychwstania Chrystusa. Myślą przewodnią Wielkiego Czwartku jest świadomość, że nadeszła godzina Jezusa. Dla tej godziny przyszedł On na świat; w tej godzinie wypełniła się do końca misja powierzona Mu przez Ojca. Jest to godzina, w której Jezus został wydany w ręce grzeszników, godzina pojmania Syna Bożego. Godzina Jezusa – stanowi Jego przejście przez mękę i śmierć do uwolnienia i chwały zmartwychwstania. Dla nas jest to przejście z niewoli grzechu do wolności dzieci Bożych.

DSC00061Kulminacyjnym punktem Wielkiego Czwartku jest Msza Wieczerzy Pańskiej. W naszej parafii uroczysta Msza Święta rozpoczęła się o godzinie 18. Była ona koncelebrowana przez naszych duszpasterzy. Zgromadziliśmy się w naszym kościele wokół eucharystycznego Chrystusa, podobnie jak uczniowie zgromadzili się wokół Jezusa na Ostatniej Wieczerzy. Widzimy Jezusa, który w obliczu czekającej Go męki, w nocy, w której był wydany ustanowił sakrament Eucharystii i Kapłaństwa. Dzięki tym sakramentom, wszystkie te wydarzenia możemy przeżywać na nowo. Jezus zostawił nam Testament swojej miłości. Zaprasza nas do życia Jego życiem, do kochania Jego miłością.

Ksiądz Proboszcz w swoim słowie przypomniał, że Kościół jest po to aby służyć, a kapłan ma być jak pasterz, który pachnie owcami, ma pośród wiernych „pachnieć Chrystusem”.

Po zakończeniu liturgii, rusza procesja do tzw. ciemnicy. Natomiast puste tabernakulum ma nam przypominać, że Chrystus został odłączony od swoich bliskich i wydany w ręce nieprzyjaciół. Przy ciemnicy adorując Najświętszy Sakrament możemy podziękować Jezusowi za Jego obecność wśród nas.

I jeszcze kilka zdjęć mniej oficjalnych ….

Leave a Reply