Dzień skupienia

 

«Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie; abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski Pana».

Dzień skupienia, to kilkugodzinne spotkanie, podczas którego pochylamy się nad różnorodną tematyką dotyczącą naszej wiary w życiu codziennym. Podczas takich chwil jest czas na Eucharystię, adorację Najświętszego Sakramentu, nabożeństwa, konferencje, możliwość skorzystania z sakramentu pokuty i pojednania. To czas na szukanie odpowiedzi, na spotkanie z drugim człowiekiem.

Właśnie dziś młodzież z naszej parafii, rozpoczynająca dwuletni cykl przygotowawczy do bierzmowania, została zaproszona na taki właśnie dzień. Ksiądz Adam Piechowiak zaprosił wszystkich na 12.30 do naszej świątyni parafialnej, aby ten dzień zacząć od rachunku sumienia i nabożeństwa pokutnego. Młodzież skorzystała z sakramentu pokuty i pojednania, a wystawionemu w Najświętszym Sakramencie Panu Jezusowi mogła powierzyć swoje modlitwy.

Znalazł się też czas na spotkanie z drugim człowiekiem podczas wspólnego posiłku, tańców i rozmów. Zostało wygłoszonych kilka konferencji na temat pojmowania naszej wiary.

Momentem kulminacyjnym była wspólna Msza Święta, na którą przybyli też rodzice kandydatów do bierzmowania. Każdy z kandydatów złożył na ręce ks. kan. Mirosława Kędzierskiego deklarację o chęci przystąpienia do sakramentu bierzmowania.

Prośmy za tych młodych, aby dwuletni okres formacyjny przygotował ich do godnego przyjęcia tego sakramentu, oraz do pełnego wykorzystania w przyszłości darów Ducha Świętego.

Z tego miejsca kierujemy podziękowanie dla kapłanów: ks. kan Mirosława Kędzierskiego, ks. Adama Piechowiaka, ks. Jakuba Siutkowskiego, ks. Michała Owczarczaka; diakona Krzysztofa Stawskiego; kleryków Artura Gołańczyka i Adama Banickiego, którzy przyczynili się do godnego przeżycia tego wyjątkowego dnia.