Dzień Skupienia

Ksiądz Felicjano Palanga, doktor teologii pastoralnej, który w sposób szczególny zachęcał do aktywnego włączenia się w działalność grup formacyjnych. We wspólnych animacjach wspierali go siostra Krystyna Zachwieja posługująca w Angoli od 14 lat, która podzieliła się świadectwem swojej pracy misyjnej, oraz ks. Franciszek Jabłoński – Dyrektor Referatu Misyjnego w naszej archidiecezji. Na spotkaniu obecni byli zaproszeni goście w osobach ks. kan. Mirosława Kędzierskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Kłecko Rafała Kowalczyka. Po wspólnym spotkaniu uczniowie udali się do klas, gdzie podczas pracy w grupach tworzyli plakaty w temacie „Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody„. Z tych kreatywnych projektów została utworzona galeria w gmachu Szkoły Podstawowej.

Koordynatorem dzisiejszego dnia była Pani Ilona Urban – katechetka w Szkole Podstawowej.

Zdjęcia: Szkoła Podstawowa, ks. Mikołaj