Dzień Samorządności 06.06.2015.

DSC016218 marca 1990 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o samorządzie gminnym. Na jej podstawie 27 maja odbyły się w pełni demokratyczne wybory do rad gmin, w wyniku, których przywrócono samorząd terytorialny.

W minioną sobotę 6 czerwca nasza gmina świętowała 25-lecie tych wydarzeń. Uroczyste obchody rozpoczęła Msza Święta, którą sprawował ks. kan. Mirosław Kędzierski. Ksiądz Proboszcz wygłosił również homilię w której mówił:

„(…) Polityka jest służbą dla drugiego człowieka, dla społeczności DSC01693lokalnej czy ogólnonarodowej. Polityka to droga poświęcania własnej pracy, własnych talentów i umiejętności, aby nieść dobro bliźniemu, aby wspólnie tworzyć lepszy świat. (…)”

„(…) Niech władza, którą sprawujecie z mandatu ludzi – prowadzi do uświęcania i zbawienia, a ludziom niech pomaga w noszeniu codziennych krzyży. Niech wasza postawa i decyzje niosą ludziom nadzieję i pozwalają patrzeć w przyszłość z przekonaniem, że będzie lepiej. (…)”

Po zakończonej Eucharystii wszyscy udali się na uroczystą sesję Rady Gminy, a po oficjalnej części odbyło się spotkanie w parku miejskim przy muzyce i wspólnej zabawie.

Leave a Reply