Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II – ostatnie spotkanie

Po Mszy Świętej miała miejsce ostatnia katecheza poświęcona zagadnieniu modlitwy Pismem Świętym. Prowadzący wskazał na Biblię jako swoistego rodzaju „modlitewnik”, z którego można korzystać podczas rozmowy z Bogiem. Omówił i wyjaśnił poszczególne etapy modlitewnej lektury Pisma Świętego, tak zwanej „lectio divina”, praktykowanej zarówno indywidualnie, jak i wspólnotowo, np. spotykając się w parafii i rozważając słowo Boże w kręgu biblijnym.

W drugiej części spotkania rozważaliśmy fragment z Dziejów Apostolskich, który charakteryzuje chrześcijan w Jerozolimie: „trwali w nauce apostołów, wspólnocie, łamaniu chleba, modlitwach” (2,42). To cztery charakterystyczne rysy chrześcijańskiej tożsamości: rozważanie i słuchanie słowa Bożego przekazanego przez apostołów, gotowość wzajemnej pomocy, zwłaszcza wobec potrzebujących, sprawowanie Eucharystii oraz nieustanna modlitwa dziękczynna za wszystkie łaski i dary Bożej Opatrzności.

Na koniec wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy uczestnictwa w spotkaniach Szkoły Słowa Bożego. Cieszymy się, że Dzieło Biblijne im. Jana Pawła II, inspirujące duszpasterstwo biblijne w naszej Archidiecezji, zorganizowało ten cykl katechez w naszej parafii. Były one doskonałą okazją do pogłębienia wiedzy biblijnej oraz przybliżały tajemnicę Eucharystii, co niewątpliwie służy bardziej świadomemu i owocnemu przeżywaniu Mszy Świętej. Dziękujemy organizatorom oraz wszystkim uczestnikom, zwłaszcza tym, którzy wytrwali do końca. Niech zasiane słowo Boże wyda jak najlepsze owoce w życiu naszej wspólnoty i każdego z nas.