Dziękujemy Ci, kobieto…

Niewiastę dzielną któż znajdzie? Jej wartość przewyższa perły (…)

(…)Dajcie jej część dobra z pracy jej rąk pochodzącego i w bramie niech czyny jej chwalą!

Dziś Międzynarodowy Dzień Kobiet, na Mszy Świętej o godzinie 18:00 modliliśmy się za wszystkie kobiety, które są obecne w naszym życiu. Każda z Pań otrzymała pomarańczo – symbol świeżości, życia, symbol jak wiele kobieta wnosi do naszych domów, miejsc pracy, kościołów….

Niech życzeniami a zarazem podziękowaniem będą słowa św. Jana Pawła II, jakie skierował do kobiet w jednym ze swoich listów:

„Dziękujemy ci, kobieto-matko, która w swym łonie nosisz istotę ludzką w radości i trudzie jedynego doświadczenia, które sprawia, że stajesz się Bożym uśmiechem dla przychodzącego na świat dziecka, przewodniczką dla jego pierwszych kroków, oparciem w okresie dorastania i punktem odniesienia na dalszej drodze życia. Dziękujemy ci, kobieto-małżonko, która nierozerwalnie łączysz swój los z losem męża, aby poprzez wzajemne obdarowywanie się służyć komunii i życiu. Dziękujemy ci, kobieto-córko i kobieto-siostro, która wnosisz w dom rodzinny, a następnie w całe życie społeczne bogactwo twej wrażliwości, intuicji, ofiarności i stałości. Dziękujemy ci, kobieto pracująca zawodowo, zaangażowana we wszystkich dziedzinach życia społecznego, gospodarczego, kulturalnego, artystycznego, politycznego, za niezastąpiony wkład, jaki wnosisz w kształtowanie kultury zdolnej połączyć rozum i uczucie, w życie zawsze otwarte na zmysł „tajemnicy”, w budowanie bardziej ludzkich struktur ekonomicznych i politycznych. Dziękujemy ci, kobieto konsekrowana, która na wzór największej z kobiet, Matki Chrystusa — Słowa Wcielonego, otwierasz się ulegle i wiernie na miłość Bożą, pomagając Kościołowi i całej ludzkości dawać Bogu „oblubieńczą” odpowiedź, wyrażającą się w przedziwnej komunii, w jakiej Bóg pragnie pozostawać ze swoim stworzeniem. Dziękujemy ci, kobieto, za to, że jesteś kobietą! Zdolnością postrzegania cechującą twą kobiecość wzbogacasz właściwe zrozumienie świata i dajesz wkład w pełną prawdę o związkach między ludźmi.”

W dniu dzisiejszym, swoje urodziny obchodził też ksiądz Adam, któremu życzymy zdrowia, Bożego błogosławieństwa w dalszej posłudze duszpasterskiej w naszej parafii.