Dziękczynienie za zbiory – Charbowo i Kłecko.

 

Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno się trudzą budujący. Jeśli by Pan nie pobłogosławił, na próżno trudziliby się ludzie pracy na roli.

Rolnicy wiedzą dobrze, że nie wystarczy najlepsza wiedza o uprawie ziemi, nie wystarczy najnowocześniejsza agrokultura, starannie wyhodowane odmiany zbóż, sztuka nawożenia, nie wystarczy technika. Żeby ziemia wydała plon, potrzeba jeszcze czegoś więcej. Potrzebne są odpowiednie warunki atmosferyczne.  Tych zaś człowiek nie jest w stanie zapewnić ziemi. Może je tylko przewidywać i nie zawsze mu się to udaje. To Bóg, Stwórca. On dał ludziom ziemię, aby ją uprawiali i czynili ją sobie poddaną. Rolnictwo jest przestrzenią, gdzie szczególnie wyraziście ukazuje się współdziałanie Boga Stwórcy i człowieka. Pola pokryte łanami złocistych zbóż, gotowych do żniw, to obraz skuteczności tego bosko-ludzkiego współdziałania.
Dlatego żniwa i wieńczące je dożynki mają wymiar zgoła sakralny. Żniwa i dożynki czynimy formą uwielbienia Boga Stwórcy i dziękujemy za chleb. W czwartek za ten wielki dar jakim jest chleb dziękowali rolnicy z Kłecka i Charbowa. Mszę Świętą odprawił ks. kan. Mirosław Kędzierski.