Dyspennsa

thumb.phpW bieżącym roku ostatni dzień roku Pańskiego 2010 przypada w piątek, który to dzień zgodnie z obowiązującymi przepisami Kościoła posiada charakter pokutny (cfr. kan. 1250 i 1251 KPK).


Dzień ten obchodzony jest uroczyście i dlatego kierując się dobrem duchowym Wiernych oraz wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Duszpasterzy na mocy kan. 87 § 1 KPK, udzielam wszystkim Wiernym Archidiecezji Gnieźnieńskiej i osobom przebywającym na terenie Archidiecezji (cfr. kan. 91 KPK), dyspensy od obowiązku zachowania w dniu 31 grudnia br., wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych i zachowania charakteru pokutnego tego dnia, z zachowaniem wszystkich pozostałych przepisów prawa.

Korzystających z dyspensy zachęcam do modlitwy w intencji Ojca Świętego i praktykowania uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.

† Józef Kowalczyk
Arcybiskup Metropolita Gnieźnieński
Prymas Polski

 

za www.archidiecezja.pl

Leave a Reply