Dynia jest do …

Dynia jest do jedzenia, a nie do straszenia.”

Takie hasło przyświeca już od kilku lat spotkaniu organizowanym przez KGW GORZUCHOWIANKI w wigilię Uroczystości Wszystkich Świętych.

NOC ŚWIĘTYCH to okazja do wspólnej modlitwy i zadumy nad tym jak dążyć do świętości w naszym życiu. Gospodynie z Gorzuchowa modlitwę łączą też z przekazem, że dynia służy do czegoś innego niż straszenia. Dlatego po zakończonym spotkaniu modlitewnym zapraszają wszystkich na kubek gorącej zupy z dyni.