Droga Krzyżowa Młodych – „NAŁOGI”

 „Wówczas uwolnił im Barabasza, a Jezusa kazał ubiczować i wydał na ukrzyżowanie”. –  Mt 27,26

Powyższe zdanie jest finałem jednego z najgłośniejszych procesów sądowych, którego efektem był najbardziej niesprawiedliwy wyrok w historii ludzkości. Człowiek osądza Boga, staje ponad Bogiem. Dziś zdanie bardzo adekwatne do tematu kolejnej Drogi Krzyżowej przygotowanej przez młodzież, która pokazuje nam jakie krzyże nosimy w swoim życiu. Dziś młodzi ludzie pokazali czym jest uzależnienie:

To wydawanie siebie samego na śmierć, odbieranie sobie wolności, świadomości i zdolności do myślenia, kochania i pracy. Nałogi to swoistego rodzaju samobójstwo na raty, najbardziej niebezpieczna pułapka, jaką człowiek może zastawić na samego siebie.

Młodzież pokazała, że droga uzależnienia, to droga skazywania samego siebie i swoich bliskich na bolesną drogę krzyżową, która często prowadzi do umierania w człowieku tego, co w nim jest szlachetne, dobre i piękne.

Za tydzień Droga Krzyżowa o godz. 20:00, a tematem kolejny krzyż naszego życia „PRZEMOC”.