Dożynki gminne 2022r

Od czasów pierwszych Słowian, schyłek lata wiąże się dla rolników z czasem wytężonej pracy, a gdy ta zostanie szczęśliwie ukończona z celebracją święta plonów.

Ostatnia sobota sierpnia, to w naszej gminie czas wspólnego dziękczynienia za tegoroczne zbiory. Święto plonów rozpoczęło się o godz. 14:30 na kłeckim rynku. Barwny korowód otwierali Starostowie dzisiejszych uroczystości, następnie delegacje wieńcowe, władze samorządowe, zaproszeni goście i mieszkańcy. Po zgromadzonych wyszli nasi duszpasterze, którzy zaprosili wszystkich zebranych na Mszę Świętą dziękczynną za tegoroczne plony, za to, że na naszych stołach gości codziennie chleb, bo troska o chleb – to troska o życie. Po zakończeniu Eucharystii korowód ruszył ulicami miasta do parku miejskiego na dalsze świętowanie.

W tym dniu, w sposób szczególny dziękujemy rolnikom, za ich pracę, za trud, ale też radość jaką w nią wkładają. Dziękujemy za poszanowanie tradycji, za ich wiarę, jednocześnie prosząc  Boga o błogosławieństwo  dla ich pracy na kolejny rok.