Dożynki Gminne 2019.

Matka wyjmowała z pieca z wierzchu wodą obmyła, rzędem kładła na ławie – chlebem pachniała izba. Brała bochen w swoje dłonie kreśliła na nim znak krzyża, usta jej szeptały modlitwę, gdy kroiła ostrzem noża. Na twarzy pojawiał się uśmiech w oczach jaśniał błękit nieba, gdy podawała nam dzieciom, kromki świeżego chleba.

Bogaty rolnik, czując swój zgon bliski, Synów do izby w tajemnicy woła. I rzecze: Pamiętajcie, by nie sprzedać ziemi, którą uprawiałem rękami własnymi. Jest w niej skarb zakopany. Gdzie? Tego nie wiem dokładnie, szukajcie pilnie, a przy dobrej woli z pewnością sam w ręce wam wpadnie. […] Zmarł rolnik, synowie stają na zagonie, orzą skibę za skibą, każdą grudkę kruszą, tak że po roku łan dobrze sprawiony podwójne wydał im plony. Nie znaleźli pieniędzy. Lecz ojciec sędziwy mądrze postąpił w ostatniej godzinie przekazując synom naukę na ich własnym czynie, że praca to skarb prawdziwy

W niedzielę 25 sierpnia w naszej parafii odbyły się Dożynki Gminne. Główne uroczystości rozpoczęły się  godzinie 15.00. Wtedy to na nasz rynek przybyły delegacje wieńcowe poszczególnych wiosek aby uroczystą procesją rozpocząć świętowanie. Po zgromadzonych wyszedł tradycyjnie proboszcz naszej parafii ks. kan. Mirosław Kędzierski, który zaprosił wszystkich na uroczystą Mszę Świętą. Wieńce dożynkowe zostały złożone przed ołtarzem a Starostowie Dożynek przynieśli chleb, który po poświęceniu spoczął na ołtarzu.

Tak kiedyś, jak i dzisiaj dożynki są okazją do wyrażenia wdzięczności i szacunku dla rolników za ich pracę. Jest to w sumie wdzięczność wobec wielu ludzi. Przecież kromka chleba, którą podnosimy do ust powstaje dzięki zbiorowemu wysiłkowi wielkiej rzeszy ludzi: rolników, młynarzy, piekarzy, transportowców i sprzedawców. Można nawet powiedzieć, że w jakimś sensie zamyka ona w sobie wysiłek znaczącej części społeczeństwa. Jest to jakiś symbol solidarności człowieka z człowiekiem.

Dziękujemy rolnikom za ich ciężką, ale i pełną radości pracę, która jest uczestnictwem w czymś wielkim i ważnym dla naszej Ojczyzny. Dziękujemy za poszanowanie dla tradycji i przywiązanie do wiary oraz prosimy Boga o błogosławieństwo dla pracy rolniczej na przyszły rok.

Na zakończenie mszy został odśpiewany hymn Te Deum, a następnie utworzono korowód,który przeszedł do parku miejskiego na dalsze uroczystości.