Dla rodziców i dzieci 1-wszo komunijnych

Przekazujemy przykładowy codzienny rachunek  sumienia dziecka oraz formułę spowiedzi.

CODZIENNY RACHUNEK SUMIENIA

Przypomnij sobie, co dobrego wydarzyło się dzisiaj w twoim życiu. Czy były jakieś spotkania, uroczystości, wyjazdy, które zapamiętałeś? Czy w tym czasie dzięki tobie komuś było lepiej, czy udało ci się komuś sprawić radość? Podziękuj za to Panu Bogu.

 Podziękuj Panu Bogu za to, że jest twoim kochającym Ojcem. Zastanów się:

 • Czy myślisz o Nim? Czy mówisz Mu, że Go kochasz? Czy ufasz Mu, że troszczy się o ciebie?
 • Czy modliłeś się dzisiaj? Czy w modlitwie pamiętałeś o swoich bliskich?
 • Czy imię Boże wypowiadałeś z szacunkiem?

Podziękuj dobremu Bogu za swoich rodziców i dziadków. Zastanów się:

 • Czy z twojego zachowania mogli poznać, że ich kochasz?
 • Czy słuchałeś tego, co ci radzą?
 • Czy byłeś dla nich życzliwy?
 • Czy nie zasmucałeś ich swoim zachowaniem – marudzeniem, uporem lub złością?
 • Czy im chętnie pomagałeś?

Podziękuj Panu Bogu za swoje rodzeństwo. Zastanów się:

 • Czy byłeś dla rodzeństwa dobry?
 • Czy pomagałeś rodzeństwu?
 • Czy chciałeś mieć wszystko, co najlepsze tylko dla siebie?
 • Czy przepraszałeś rodzeństwo i czy umiłeś przebaczyć, jak się pokłóciliście?

Podziękuj Bogu za przyjaciół, koleżanki i kolegów. Zastanów się:

 • Czy dobrze o nich myślałeś?
 • Czy nie obgadywałeś ich? Nie wyśmiewałeś? Nie robiłeś im na złość?
 • Czy cieszyłeś się z ich sukcesów, czy im nie zazdrościłeś?
 • Czy umiałeś się z nimi dzielić tym, co masz?
 • Czy potrafiłeś stanąć w obronie słabszych?
 • Czy byłeś uczciwy, prawdomówny?

Podziękuj Bogu za siebie, za wszystko, czym Bóg cię obdarzył – zdrowie, rozsądek, zdolności, świat. Pomyśl:

 • Czy dbałeś o swoje zdrowie, dbałem o higienę, czystość, porządek, próbowałem używek?
 • Czy można było na tobie polegać? Czy dotrzymałeś słowa?
 • Czy byłeś prawdomówny?
 • Czy nie przeklinałeś? Czy nie nadużywałeś wulgaryzmów?
 • Czy dobrze wykorzystałeś czas, który Bóg ci dał – nie byłeś leniwy, nie marnowałeś czasu przed telewizorem, komputerem, telefonem?
 • Czy oglądałeś rzeczy dobre dla ciebie? (filmiki, gry, zdjęcia, memy, obrazki)
 • Czy wypełniałeś solidnie swoje domowe i szkolne obowiązki?
 • Czy bezmyślnie śmieciłem, niszczyłem przyrodę, własność społeczną?

Następnie odmów Akt Żalu za grzechy.

 

FORMUŁA SPOWIEDZI ŚWIĘTEJ

 1. Spowiedź rozpoczynamy następującym pozdrowieniem: NIECH BĘDZIE POCHWALONY JEZUS CHRYSTUS

Kapłan następnie odpowie: Na wieki wieków. Amen.

 1. Następnie należy się przeżegnać, mówiąc głośno: W IMIĘ OJCA I SYNA, I DUCHA ŚWIĘTEGO. AMEN.
 1. Kapłan może zachęcić Ciebie do ufności w miłosierdzie Boże tymi słowami:

Bóg niech będzie w sercu twoim, abyś skruszony/a w duchu wyznał swoje grzechy. Jeśli tego nie uczyni należy od razu przejść do następnej części Spowiedzi – nr 4.

 1. Teraz należy się przedstawić spowiednikowi, mówiąc:

*JESTEM UCZNIEM KLASY TRZECIEJ. DO SPOWIEDZI PRZYSTĘPUJĘ PO RAZ PIERWSZY MOJE GRZECHY SĄ NASTĘPUJACE: należy wyznać swoje grzechy, a gdy skończy się je wymieniać, należy zakończyć wyznanie w następujący sposób:

WIĘCEJ GRZECHÓW NIE PAMIĘTAM, ZA WSZYSTKIE SZCZERZE ŻAŁUJĘ, PROSZĘ O ROZGRZESZENIE I POKUTĘ.

Na następnej spowiedzi należy już przedstawić się, mówiąc:

*JESTEM UCZNIEM KLASY TRZECIEJ, DO SPOWIEDZI OSTATNI RAZ PRZYSTĄPIŁEM……..(TYDZIEŃ, MIESIĄC…) TEMU. JAKO POKUTĘ OTRZYMAŁEM…….(MÓWIĘ JAKĄ…..) I JĄ ODPRAWIŁEM (JEŚLI NIE! MÓWIĘ, ŻE NIE ODPRAWIŁEM). ROZGRZESZENIE OTRZYMAŁEM,

ODDALIŁEM SIĘ OD BOGA I KOŚCIOŁA PRZEZ NASTĘPUJĄCE GRZECHY: w tym momencie należy wyznać swoje grzechy, a gdy skończy się je wymieniać, należy zakończyć wyznanie w następujący sposób:

WIĘCEJ GRZECHÓW NIE PAMIĘTAM, ZA WSZYSTKIE SZCZERZE ŻAŁUJĘ, PROSZĘ O ROZGRZESZENIE I POKUTĘ.

 1. Kapłan teraz powie krótką naukę i zada pokutę do wypełnienia, kończąc wypowie słowa rozgrzeszenia:

*Bóg, Ojciec Miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego syna niech Ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła.

*I JA ODPUSZCZAM TOBIE GRZECHY W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIETEGO – podczas wypowiadania przez kapłana tych słów należy się przeżegnać i na końcu odpowiedzieć: AMEN

 1. Aby uwielbić Pana Boga za dar przebaczenia, kapłan może zwrócić się do ciebie w następujących słowach: Wysławiajmy Pana, bo jest dobry.

Należy wtedy odpowiedzieć: BO JEGO MIŁOSIERDZIE TRWA NA WIEKI

 1. Teraz, na zakończenie spowiedzi, kapłan pożegna cię słowami: Idź w pokoju. Pan odpuścił Tobie grzechy.

Możesz odpowiedzieć: AMEN lub BÓG ZAPŁAĆ; następnie odchodzimy od konfesjonału, w modlitwie osobistej dziękujemy za spowiedź i o ile to możliwe wypełniamy zadaną pokutę.