Dekanat kłecki modlił się o powołania.

Spotkanie rozpoczęło się o godz. 16:45 wspólnym zwiedzaniem katedry i jej podziemi. Grupę oprowadzał ks. Adam Piechowiak wikariusz parafii katedralnej. O godz. 17:30 został odmówiony różaniec w intencji powołań kapłańskich i zakonnych. Kulminacyjnym punktem dzisiejszego dnia była koncelebrowana Msza Święta Cibavit pod przewodnictwem ks. kan. prof. dr. hab. Macieja Olczyka. Homilię wygłosił proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła w Mieścisku, ks. kan. Andrzej Panasiuk. Eucharystię koncelebrowało 20 kapłanów, posługiwało prawie 70 ministrantów i lektorów oraz 12 kleryków i diakonów. Całość zakończyła Procesja Eucharystyczna.

Do Gniezna autokarami i samochodami osobowymi przybyło prawie 450 osób. Było czuć moc modlitwy. Wszystkim serdecznie dziękujemy.