Dary Ducha Świętego – Bierzmowanie 2019

„Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata”     (Mt 28, 16-20).

Bierzmo jest belką podtrzymującą dach budynku, podporą, bez której budynek nie ustoi. Bierzmowanie jest takim wsparciem dla tego, co Bóg wlał w nasze serce w sakramencie chrztu. Bierzmowanie jest podporą dziecięctwa Bożego – usynowienia oraz wiary, nadziei i miłości. Łaska usynowienia – łaska uświęcająca, trzy cnoty Boskie oraz dary Ducha Świętego to pełen „pakiet” potrzebny do tego, byśmy mogli współpracować z Duchem Świętym, by On mógł nas uświęcać. Bierzmowanie jako podjęcie krzyża będzie oznaczało właśnie tę współpracę z Duchem Świętym. Potrzeba stałej łączności z Bogiem, by synostwo Boże w nas wzrastało.

Kolejny pakiet, jaki Duch Święty składa nam składa, to charyzmaty – dary, które mają służyć do uświęcenia i rozwoju Kościoła, założonego przez Chrystusa. Dary mądrości, rozumu, rady, męstwa, umiejętności, pobożności i bojaźni bożej. By rozwijać te dary, trzeba służyć nimi innym z miłości do Boga i ludzi. Dlatego trzeba znaleźć wspólnotę, w której będziemy odkrywać, jakie charyzmaty daje Bóg konkretnej osobie. Mamy zatem dwa „pakiety” – jeden do pogłębiania relacji z Bogiem i świętości własnej, a drugi do służenia drugim w Kościele.

Po przyjęciu sakramentu bierzmowania każdy z nas stanął przed pytaniem: co chcesz z tymi darami zrobić? Czyją wolę chcesz pełnić: swoją czy Bożą? Chcesz układać życie po swojemu czy pytać, jaki plan ma wobec ciebie Bóg?

Tymi darami Bóg chce budować swój Kościół przez nas. Najważniejsza jednak z tych wszystkich darów jest MIŁOŚĆ. Największym zadaniem jest kochać Boga i ludzi taką miłością, jaką sami zostaliśmy umiłowani przez Boga Ojca. Jezus przez niesienie krzyża i śmierć ukazał nam, jak nas ukochał. Wziąć krzyż na drogę swojego życia – to uwierzyć, że jestem kochany nieskończenie i samemu uczyć się kochać Bożą miłością. Idąc w życie mamy ten przywilej, że nie musimy polegać tylko na sobie i swoich umiejętnościach. Biorąc krzyż, jesteśmy pewni, że jest z nami wszechmogący Jezus Chrystus, który zwyciężył świat i ma wszelką władzę w niebie i na ziemi.