Dar i Tajemnica.

Jeżeli więc Ja, Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wy powinniście sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam bowiem przykład, abyście i wy tak czynili, jak Ja wam uczyniłem – (J 13,15).

Wielki Czwartek – dzień ustanowienia sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa. Dzień rozpoczynający Triduum Paschalne. Po raz drugi przychodzi przeżywać nam ten okres w dobie pandemii. W roku 2020 ograniczenia były bardzo duże i nie pozwoliły wiernym na udział w obchodach tego świętego dla chrześcijan czasu. Każdy z nas żył nadzieją, że tegoroczne Święta Wielkanocne będziemy przeżywać bez lęku i ograniczeń. Wiemy, że tak już nie będzie. Kolejne święta upłyną nam pod znakiem pandemii i związanymi z nią ograniczeniami.
Msza Święta Wieczerzy Pańskiej, w nieco szerszym gronie niż w roku ubiegłym, została odprawiona w naszej świątyni parafialnej o godzinie 18:00. Koncelebrowali ją nasi duszpasterze, a homilię wygłosił ks. Adam Piechowiak, który mówił o istocie sakramentów, którymi obdarzyła nas dzisiejsza uroczystość.

„Tak traktujesz Chrystusa, jak traktujesz Mszę Świętą – to właśnie dzisiaj jest wielkie święto dla tych, którzy traktują Chrystusa na poważnie, którzy go kochają: dla świeckich wiernych, sióstr i braci zakonnych, kapłanów, którzy nie szczędzą sił i czasu, aby być bliżej Pana.”

Po zakończeniu Liturgii, ruszyła procesja do tzw. ciemnicy. Natomiast puste tabernakulum ma nam przypominać, że Chrystus został odłączony od swoich bliskich i wydany w ręce nieprzyjaciół. Przy ciemnicy adorując Najświętszy Sakrament możemy podziękować Jezusowi za Jego obecność wśród nas.

W dniu święta życzymy naszym Kapłanom a także Diakonowi i klerykowi Adamowi dobrego zdrowia, obfitości Łask Bożych, troskliwej opieki Matki Bożej, wstawiennictwa świętych patronów, Darów Ducha Świętego, życzliwości ludzkiej i wyrozumiałości. Szczęść Boże.