Cześć Bohaterom!!!

Wszyscy na to Kłecko narzekają, a to jest naprawdę wielka duma! – uczennica ZSzP w Kłecku

W dniu dzisiejszym obchodziliśmy 83. rocznicę Obrony Cywilnej Kłecka. Przypada ona w maryjne święto, kiedy święcone są ziarna na zasiew. Nam w Kłecku przychodzi świętować inne poświęcenie i zasiew. To zasiew krwi, zasiew życia złożonego do ziemi przez naszych przodków, po to, aby kolejne pokolenie zbierało owoce w postaci wolności, swobody mowy ojczystej, oraz życia w wolnej Ojczyźnie.

Uroczystości rozpoczęła Msza Święta o godz. 18:00, którą koncelebrowali nasi duszpasterze. Homilię do zgromadzonych wygłosił ks. Adam, który mówił:

Tak, dziś mamy z czego być dumni. Tak, dziś możemy chodzić z podniesionym czołem, za to, że nasi przodkowie, mieli w sobie odwagę, mieli w sobie ogromną miłość do Boga i Ojczyzny. Mieli w sobie siłę i jedność, aby przeciwstawić się złu jakie spadło na ich ziemię ojczystą. (…) Słyszymy głosy, że nasza młodzież jest słaba i na pewno nie stanęłaby do obrony Ojczyzny tak jak nasi przodkowie. Jednak aby nasza młodzież miała w sobie taką odwagę jak nasi przodkowie, to potrzebny jest przykład od starszych, rodziców, nauczycieli i duchowieństwa.

Uroczystości zakończyły się pod Pomnikiem Obrońców Kłecka, gdzie poszczególne delegacje złożyły wiązanki kwiatów, oddając cześć bohaterskim obrońcom naszego miasteczka.