Czechy i Dziećmiarki dziękowały za zbiory.

Wam w szczególny sposób powierzył Stwórca wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie, by były dla wszystkich pokarmem. Rodzi ta ziemia „cierń i oset”, ale dzięki waszej pracy ma rodzić pokarm, ma przynosić chleb dla człowieka. To jest szczególnym źródłem godności pracy na roli. Waszej godności.

Rolnikom w szczególny sposób powierzył Stwórca wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie, by były dla wszystkich pokarmem. Rodzi ta ziemia „cierń i oset”, ale dzięki pracy rolnika ma rodzić pokarm, ma przynosić chleb dla człowieka. To jest szczególnym źródłem godności pracy na roli. Godności rolnika.

Dożynki są najlepszą okazją do zastanowienia się nad tym, czym jest dla nas ziemia – po której chodzimy, na której mieszkamy, pracujemy, odpoczywamy, którą uprawiamy i z której zbieramy plony. Na to pytanie możemy odpowiedzieć: – Ziemia jest naszą karmicielką, naszym podstawowym, naturalnym i najważniejszym narodowym skarbem. Gdy ją uprawiamy i pielęgnujemy – wówczas wydaje plon, dostarcza nam żywności. Dlatego ziemia wymaga od nas stałej troski i ogromnej odpowiedzialności. To rolnicy uczą nas, jak kochać ziemię, od nich uczymy się, jak wykonywać pracę, by przynosiła obfite plony, że trzeba być wytrwałym w dążeniu do celu, pomimo przeciwności losu.

Chleb potrzebuje naszego szacunku. Chleb nas łączy przy stole i w zatroskaniu o siebie. Wyzwala w nas wzajemną życzliwość i wreszcie otwiera oczy na tych, którzy potrzebują pomocy. Dziś za ten chleb dziękowali rolnicy z Czech i Dziećmiarek, a Mszę Świętą dziękczynną odprawił ks. kan. Mirosław Kędzierski.