Bycie nauczycielem to też powołanie…

gimbazaW Kłeckiej świątyni 14 października w Dzień Edukacji Narodowej sprawowana była uroczysta Msza św. Po raz pierwszy zgromadzili się wszyscy nauczyciele z Gminy Kłecko, aby wspólnie złożyć dziękczynienie. Do tego pięknego dziękczynienia dołączyli się również pracownicy sekretariatu, administracji, obsługi, woźni, pracownicy techniczni,  rodzice oraz młodzież i dzieci…

W środę w samo południe sprawowano Mszę św. w intencji dyrekcji i pracowników Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kłecku, Szkoły Podstawowej w Dębnicy, Gimnazjum i Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kłecku oraz Przedszkola „Akademia Małego Odkrywcy”. Przewodniczył jej i słowo wygłosił ks. Damian Woźniak. Koncelebrował ją też ks. Zdzisław Firlej – proboszcz parafii w Dębnicy. Podczas homilii ks. wikariusz podkreślał, że szkołę tworzą zarówno nauczyciele, rodzice i wszyscy współpracujący z nią.

Mówił również, że każdy z nas ma ściśle określoną rolę do spełnienia w życiu. Każda osoba realizuje swoje powołanie… Bóg nie powołuje tylko kapłanów i siostry. On powołuje każdego i każdą osobę. Chce, abyśmy współpracowali z nim w dziele Bożym. Realizujemy się w życiu jako dyrektor, nauczyciel, pracownik, katecheta, kapłan i rodzic.

W samej liturgii czynny udział wzięli udział przedstawiciele wszystkich szkół, rodzice, uczniowie oraz burmistrz miasta i gminy Kłecko – Pan Adam Serwatka. Zostali oni przygotowani przez panią Renatę Dudę – katechetkę Kłeckiego Gimnazjum.

Ks. Damian podkreślił również służebny charakter pracy w szkole. Wszystkie środowiska muszą pamiętać, że pełniąc jakiekolwiek stanowisko w społeczeństwie czy szkole nie można zapomnieć o charakterze służebnym. Wikariusz mówił do zgromadzonych: Św. Paweł zachęca nas abyśmy oddawali Bogu chwałę naszym życiem, sposobem myślenia i postępowaniem na co dzień. „Nie szukajcie własnej korzyści”. Wielu z nas powie, że słowa te są nieaktualne. Jak nie mówić o korzyści, skoro świat tak jest ukształtowany? Na pieniądz i zysk! Jednak wiemy, że w szkole praca wymaga ofiarności, a nawet być w sprawie dla „czegoś” lub „kogoś”. Jest czasem ciężko wejść i pracować dla bliźnich, którzy nie szanują Twojej pracy; którzy nie doceniają… Chrystus chce nas dzisiaj uwrażliwić, że realizowanie takiego powołania wymaga postawy służebnej. On też jako pierwszy wśród innych okazał się być sługą… Przyszedł służyć.

Wszystkim pracownikom szkół i przedszkoli, dyrekcji, nauczycielom życzymy wytrwałości z posługiwania i dzielenia się talentami z młodym pokoleniem Polaków. Niech Boża Opatrzność czuwa nad Nimi w realizacji tak pięknego, ale zarazem trudnego powołania.

Leave a Reply