Być szczęśliwym – zakończenie rekolekcji

„Udajcie się do Józefa, co on wam powie, czyńcie.” 

Nasze rekolekcje parafialne dobiegły końca. Wieńczyła je nauka ogólna dla wszystkich, wygłoszona podczas homilii, na każdej niedzielnej Mszy Świętej. Cały Wielki Post w naszej parafii upływa pod patronatem św. Józefa. Nasz kaznodzieja rekolekcyjny ks. Adam Piechowiak pytał: Czy cnoty św. Józefa stały się już naszymi cnotami? Czy wzmocniła się miłość, czułość, pokora, otwartość, posłuszeństwo, pracowitość, odwaga? Niech te zakończone rekolekcje przyniosą obfitość tych cnót w naszych domach.

Dzisiejszym tematem było pytanie: Co to znaczy być szczęśliwym? Odpowiedź daje papież Franciszek w liście „Patris corde” o św. Józefie.

Szczęście Józefa nie polega na logice ofiary z siebie, ale daru z siebie. Nigdy w tym człowieku nie dostrzegamy frustracji, a jedynie zaufanie. Jego uporczywe milczenie nie rozważa narzekań, ale zawsze konkretne gesty zaufania. Świat potrzebuje ojców, odrzuca panów, odrzuca tych, którzy chcą wykorzystać posiadanie drugiego do wypełnienia własnej pustki; odrzuca tych, którzy mylą autorytet z autorytaryzmem, służbę z serwilizmem, konfrontację z uciskiem, miłosierdzie z opiekuńczością, siłę ze zniszczeniem. 

Dziś także nastąpiło poświęcenie medalików, świec i książeczek dzieciom, przygotowującym się do I Komunii Świętej.