Błogosławieństwo Św. Krzysztofa

Podczas środowej Mszy św. w naszej świątyni zgromadzili się kierowcy, aby wspólnie wypraszać błogosławieństwo u Boga za wstawiennictwem Św. Krzysztofa oraz aby za Jego przyczyną dziękować Dobremu Ojcu w Niebie za bezpieczne podróże i powroty do domu. Tradycyjnie po wspólnej modlitwie w kościele, zgromadzone wokół naszej świątyni pojazdy zostały pobłogosławione.

Wszechmogący Boże, Stwórco świata i ludzi,

błagamy Cię przez zasługi św. Krzysztofa

o serca czułe dla bliźnich, pozbawione egoizmu i samolubstwa.

Niech wzór św. Krzysztofa, który tak wiernie spełniał Twoje przykazania,

rozbudzi w nas miłość bliźniego,

posiadającą moc szlachetnego regulowania wszystkich spraw na ziemi. Amen.